Bordrolama Hizmetleri

* Personel Bordro Hizmetlerinin verilmesi (Yasal zorunluluklar ve Şirket Yönetimi‘nin politikaları ve gizlilik çerçevesinde aylık olarak bordronun yapılması ve kayda alınması),
* Personel ücret bordrolarının hazırlanması,
* Şahıs bazında normal kazanç, fazla mesai, prim ve diğer ödenekler ile yasal kesinti ve net ödemeyi gösteren ücret tediye bordrolarının hazırlanması,
* Ödeme listelerinin ve elektronik ortamda banka disketlerinin hazırlanması,
* Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin feshi ile ilgili hakların hesaplanması ve yasal kayıt ve belgelerin hazırlanması.