Hizmetlerimiz

Resul Kurt Danışmanlık SGK E. Başmüfettişi Doç. Dr. Resul Kurt Koordinatörlüğünde Özel ve Kamu sektöründe danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Nasıl Çalışıyoruz?

Şirketimiz Türkiye’nin kurumsal yapıdaki ilk iş hukuku ve sosyal güvenlik danışmanlık şirketi olup, SGK E. Başmüfettişi Dr. Resul KURT tarafından kurulmuştur.
Şirketimizin uzmanlık alanı İş Hukuku, Sosyal Güvenlik, Toplu İş Sözleşmesi ve Sendikalar Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği, Yabancı İşçiler İçin Çalışma İzni, SGK-İŞKUR Teşvik danışmanlığı, Sosyal Güvenlik ve İş Mevzuatına İlişkin Denetim Hizmetleri gibi alanlardadır. Bu bağlamda şirketlere aşağıdaki konularda hizmetler verilmektedir;
– İş hukuku ve sosyal güvenlik ile ilgili mevzuat konularında yazılı, sözlü ve elektronik posta yoluyla görüş verilmesi,
– Mevzuat değişikliklerinde İş Hukuku ve Sosyal Güvenliği konusunda sirküler hizmeti insan kaynakları biriminin bilgilendirilmesi,
– Şirketlerin yararlanabileceği tüm teşvikler (6111 Sayılı Kanun İle Getirilen İlave İstihdam, Ar-Ge, İş-Kur teşvikleri vs.) konusunda destek ve danışmanlık sağlanması
– Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku ile ilgili davalarda şirket avukatlarına destek vermek, layihaların hazırlanmasında görüşlerini bildirmek, toplantılarda bulunarak görüşlerini bildirmek
– İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Denetim Hizmetleri,
– 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Kapsamında Danışmanlık vb. hizmetleri vermektedir. Bu hizmetlerimiz aşağıda etraflıca sunulmuştur. Birçok konuda birlikte çalışabileceğimiz inancıyla saygılar sunarız.