Yabancı Uyruklu Çalışma İzni

6735 Uluslararası İşgücü Kanunu ile birlikte dağınık ve karmaşık yasal düzenlemelere son verilerek, yabancı uyrukluların çalışmalarına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.
Resul Kurt Danışmanlık çalışma amaçlı ikamet izinleri alımı, sürelerinin izlenmesi, çalışmaya bağlı ikamet iznine dönüştürülmesi, zamanında bildirimlerin yapılması konularında danışmanlık yapmaktadır.

Yabancı çalışma izni alınması kapsamında verdiğimiz hizmetler;
-Yabancı çalışma izni alabilmek için gerekli kriterlerin sağlanıp sağlanmadığının kontrol edilerek ön incelemenin yapılması,
-Çalışma izni başvurusu yurt dışından yapılacaksa yurt dışındaki başvuru sürecine ilişkin evrakların düzenlenmesi ve ÇSGB sürecinin yönetilmesi,
-Yabancı çalışma izni başvurusu için gerekli dosyanın hazırlanması ve sürecin yönetilmesi,
-Yabancı çalışma izni başvuru dilekçesi, iş sözleşmesinin hazırlanması ve Bakanlık otomasyon sistemi üzerinden on-line başvurunun yapılması
-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde işlemlerin takip edilmesi ve sonuçlandırılmasıdır.
Yabancı çalışma izni ile ilgili başvuru dosyaları uzman ekibimiz tarafından titizlikle hazırlanır, takip edilir ve sonuçlandırılır.