İnsan Kaynakları Danışmanlığı

  •  İnsan Kaynakları Sisteminin Kurulması, Denetimi, Raporlaması.
  • Görev Tanımlarının Oluşturulması.
  • Performans Değerlendirme Sistemlerinin Oluşturulması.
  • Ücret Yönetimi Sistemlerinin Oluşturulması.
  • Kariyer Planlama Sistemlerinin Oluşturulması.
  •  Eğitim-Geliştirme Sistemlerinin Oluşturulması.
  •  Ödül-Teşvik-Ceza Motivasyon Sistemlerinin Oluşturulması.
  •  Şirket Politikalarına Uygun Yönetmelik ve Talimatların Hazırlanması.
  • İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Konularında Genel ve Şirketlere Özel Eğitimler