Toplu İş Hukuku Danışmanlığı

Toplu İş Hukuku Uygulamaları

(2821 Sayılı Sendikalar Kanunu ve 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu )

  • *    2821ve 2822 Sayılı Kanunlar Hakkında Genel Danışmanlık,
  • * Proje Ortaklarımız Lehine Stratejilerin Oluşturulması ve Uygulanması,
  • * Toplu İş Sözleşmelerinin Hazırlık, Pazarlık Stratejileri Geliştirme ve Görüşme Süreçlerinde Bulunma,
  • * Toplu İş Uyuşmazlıklarının Tüm Aşamalarında Danışmanlık ve Uygulamacı Çözüm Ortaklığı