Footer Social Icons

Şirketimiz Türkiye’nin kurumsal yapıdaki ilk iş hukuku ve sosyal güvenlik danışmanlık şirketi olup, SGK E. Başmüfettişi Doç. Dr. Resul KURT tarafından kurulmuştur. Şirketimizin uzmanlık alanı İş Hukuku, Sosyal Güvenlik, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği, Yabancı İşçiler İçin Çalışma İzni, SGK-İŞKUR Teşvik danışmanlığı, Sosyal Güvenlik ve İş Mevzuatına İlişkin Denetim Hizmetleri gibi alanlardadır.