KURT ve KOÇAK DANIŞMANLIK, EĞİTİM VE YAYINCILIK TİC. LTD. ŞTİ.

Kurt ve Koçak Danışmanlık Eğitim ve Yay. Tic. Ltd. Şti. 13.01.2009 tarihinde, SGK E. Başmüfettişi Resul Kurt ve ÇSGB E. İş Müfettişi Mehmet Koçak tarafından kuruldu. Halen özel ve kamu sektöründe çok sayıda şirkete uzmanlık alanında danışmanlık hizmeti verilmektedir.

RESUL KURT
Dr. RESUL KURT

1971 yılında Adıyaman’da doğdu. İlköğretimini Adıyaman 12 Eylül İlkokulunda, Orta Öğrenimini Gazi Ortaokulunda ve Adıyaman Lisesi’nde tamamladı. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu.

06.03.1995 tarihinde Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Sigorta Müfettiş Yardımcısı olarak çalışmaya başladı. 3 yıllık Müfettiş Yardımcılığı dönemini müteakip yeterlik sınavında başarılı olarak 1998 yılında Sigorta Müfettişliğine atandı.

1996 yılında Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Sosyal Sigortacılık Anabilim dalında Yüksek Lisans eğitimine devam etti. 1999 yılında Yüksek Lisans eğitimini, “Sosyal Sigortalarda Denetim ve Özel Bir Denetim Yöntemi Olarak Asgari İşçilik Uygulaması” konulu master teziyle tamamlayarak Sosyal Sigortacılık Bilim Uzmanı oldu.

2002 yılında başladığı Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Doktora programında eğitimi devam etmektedir.

2006-2007 yıllarında Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Danışmanlığı görevinde bulundu.

2009 yılı Ocak ayına kadar sürdürdüğü SGK Başmüfettişliği görevinden ayrılmıştır. Halen “Kurt ve Koçak Danışmanlık ltd. Şirketi”nde özel ve kamu sektörüne yönelik uzmanlık alanında danışmanlık hizmeti vermektedir. Ayrıca, Marmara Üniversitesi SBMYO Öğretim Görevlisidir.

Yayınlanmış Kitapları

1- Yargı Kararlarıyla Donatılmış SSK ve Bağ-Kur Yasası, (Alfa Yayınları – 1998)

2- Soru ve Cevaplarla Türk Sosyal Güvenlik Mevzuatı, (İSMMMO Yayını – 2002)

3- İş Hukuku ve Sosyal Sigorta Mevzuatında Usul ve Esaslar, (İSMMMO Yayını – 2. Baskı 2003).

4- Açıklamalı Karşılaştırmalı 4857 Sayılı İş Kanunu, (İSMMMO Yayını – 2003).

5- 4857 Sayılı İş Kanunu Açıklama ve Yorumu, (Süryay Diyalog Dergisi Özel Ek – 2003).

6- Sosyal Güvenlik Rehberi, İSMMMO Mali Çözüm Dergisi Özel Ek – 2005).

7- İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatında İşveren Yükümlülükleri ve 2005 Yılında Uygulanacak Para Cezaları, (Süryay Diyalog Dergisi Özel Ek – 2005)

8- İş Hukuku Mevzuatında Usul ve Esaslar, (İSMMMO Yayını – 1. Baskı 2006)

9- 5510 Sayılı SSGSS Kanunu -Karşılaştırmalı ve Açıklamalı, (İSMMMO Yayını – 2008)

10- 66 Başlıkta Sosyal Güvenlik Reformu Rehberi, TİEM Yay., İstanbul 2008,

11- Sosyal Güvenlik Reformu Yorum ve Açıklaması, Yaklaşım Yay., Ankara, 2008

12- Tüm Yönleriyle Sosyal Güvenlik Reformu, (Süryay Diyalog Dergisi Özel Ek – 2008),

13- Sosyal Güvenlik Reformu Rehberi, TİEM Yay., İstanbul 2008,

14- Sosyal Güvenlik Reformu Yorum ve Açıklaması, Yaklaşım Yay., 4. Baskı, Ankara, 2008

Yayınlanmış Makaleleri

1- Diyalog,

2- Yaklaşım,

3- Sosyal Güvenlik Dünyası,

4- Vergi Dünyası,

5- Mali Kılavuz,

6- Mali Çözüm,

7- Legal Mali Hukuk,

Gibi mesleki dergilerde ve bir çok sektör dergisinde yayınlanmış 200’ün üzerinde makalesi bulunmaktadır.

Gazete Yazıları

Dünya Gazetesi (Cuma) ve Star Gazetesinde (Perşembe-Cumartesi) günlük köşe yazıları yazmaktadır.

TV Programı

1- TRT Haber TV’de her hafta Salı günleri 11,15’de canlı olarak yayınlanan “Ondan Sonra” programında uzman konuk olarak katılarak çalışma hayatına, iş hukukuna, sosyal güvenliğe ilişkin gelişmeleri değerlendirmektedir.

2- Ülke TV’de her hafta Cumartesi günleri 17,45’de canlı olarak yayınlanan “Resul KURT’la Çalışma Hayatı” programını hazırlayıp sunmaktadır.

MEHMET KOÇAK
1970 yılında Erzurum’da doğdu. İlk ve Orta Öğretimini Erzurum’da tamamladı. 1992 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden derece ile mezun oldu.

08.03.1993 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığında İş Müfettişi Yardımcısı olarak çalışmaya başladı. 3 yıllık Müfettiş Yardımcılığı dönemini müteakip yeterlik sınavında başarılı olarak derece ile 1997 yılında İş Müfettişliğine atandı. 2001 ve 2003 yılları arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu İstanbul Grup Başkanlığında Grup Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

2005 yılı Mayıs ayına kadar sürdürdüğü Bakanlık İş Müfettişliği görevinden ayrılarak Yıldız Holding A.Ş. ve iştiraklerine İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Müşavirliği görevine atanmıştır.Bu görevini 2009 Ocak ayına kadar sürdürmüş olup halen “Kurt ve Koçak Danışmanlık Ltd. Şirketi”nde özel ve kamu sektörüne yönelik uzmanlık alanında danışmanlık hizmeti vermektedir.

Evli ve İki çocuk sahibi olup İngilizce bilmektedir.

Yayınlanmış Makaleleri
1- İş Hukukunda Alt İşveren Unsurları ve Uygulamaları, Mali Çözüm, İSMMMO Yayın Organı, Yıl:16, Sayı: 74, Ocak-Şubat-Mart 2006, İstanbul, S.179–184 www.ismmmo.org.tr
2- Türk İş Hukukunda Kıdem Tazminatı ve Uygulaması, Mali Çözüm, İSMMMO Yayın Organı, Yıl:16, Sayı: 75, Nisan-Mayıs 2006, İstanbul, S.171–185 www.ismmmo.org.tr
3- İş Sözleşmesi Devri’nin Hukuki Sonuçları, Mali Çözüm, İSMMMO Yayın Organı, Yıl:16, Sayı:76, Haziran-Temmuz 2006, İstanbul, S.195–201 (www.ismmmo.org.tr
4- 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi,Grev ve Lokavt Kanunu Uyarınca Toplu Pazarlık Süreci, Mali Çözüm, İSMMMO Yayın Organı, Yıl:17, Sayı:82, Temmuz-Ağustos 2007, İstanbul, S.151–157 www.ismmmo.org.tr
5- İşverenin İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı, Mali Çözüm, İSMMMO Yayın Organı, Yıl:17, Sayı:83, Eylül-Ekim 2007, İstanbul, S.141–148 www.ismmmo.org.tr
6- İşyeri Kurullarının Yetki, Sorumlulukları ve Etkinleştirilmesi, Yerel İş Barışı Kongre Tebliğleri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Eylül 2007, S. 27–38″

Bizi Facebook’da Takip Edin

Reklam

Reklam