Yayınlar

Yayınlanmış Kitaplar

1- Yargı Kararlarıyla Donatılmış SSK ve Bağ-Kur Yasası, (Alfa Yayınları – 1998)

2- Soru ve Cevaplarla Türk Sosyal Güvenlik Mevzuatı, (İSMMMO Yayını – 2002)

3- İş Hukuku ve Sosyal Sigorta Mevzuatında Usul ve Esaslar, (İSMMMO Yayını – 2. Baskı 2003).

4- Açıklamalı Karşılaştırmalı 4857 Sayılı İş Kanunu, (İSMMMO Yayını – 2003).

5- 4857 Sayılı İş Kanunu Açıklama ve Yorumu, (Süryay Diyalog Dergisi Özel Ek – 2003).

6- Sosyal Güvenlik Rehberi, İSMMMO Mali Çözüm Dergisi Özel Ek – 2005).

7- İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatında İşveren Yükümlülükleri ve 2005 Yılında Uygulanacak Para Cezaları, (Süryay Diyalog Dergisi Özel Ek – 2005)

8- İş Hukuku Mevzuatında Usul ve Esaslar, (İSMMMO Yayını – 1. Baskı 2006)

9- 5510 Sayılı SSGSS Kanunu -Karşılaştırmalı ve Açıklamalı, (İSMMMO Yayını – 2008)

10- 66 Başlıkta Sosyal Güvenlik Reformu Rehberi, TİEM Yay., İstanbul 2008,

11- Sosyal Güvenlik Reformu Yorum ve Açıklaması, Yaklaşım Yay., Ankara, 2008

12- Tüm Yönleriyle Sosyal Güvenlik Reformu, (Süryay Diyalog Dergisi Özel Ek – 2008),

13- Sosyal Güvenlik Reformu Rehberi, TİEM Yay., İstanbul 2008,

14- Sosyal Güvenlik Reformu Yorum ve Açıklaması, Yaklaşım Yay., 4. Baskı, Ankara, 2008

Yayınlanmış Makaleler

1- Diyalog

2- Yaklaşım

3- Sosyal Güvenlik Dünyası

4- Vergi Dünyası

5- Mali Kılavuz

6- Mali Çözüm

7- Legal Mali Hukuk

8- İş Hukukunda Alt İşveren Unsurları ve Uygulamaları, Mali Çözüm, İSMMMO Yayın Organı, Yıl:16, Sayı: 74, Ocak-Şubat-Mart 2006, İstanbul, S.179–184 www.ismmmo.org.tr

9- Türk İş Hukukunda Kıdem Tazminatı ve Uygulaması, Mali Çözüm, İSMMMO Yayın Organı, Yıl:16, Sayı: 75, Nisan-Mayıs 2006, İstanbul, S.171–185 www.ismmmo.org.tr

10- İş Sözleşmesi Devri’nin Hukuki Sonuçları, Mali Çözüm, İSMMMO Yayın Organı, Yıl:16, Sayı:76, Haziran-Temmuz 2006, İstanbul, S.195–201 (www.ismmmo.org.tr)

11- 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi,Grev ve Lokavt Kanunu Uyarınca Toplu Pazarlık Süreci, Mali Çözüm, İSMMMO Yayın Organı, Yıl:17, Sayı:82, Temmuz-Ağustos 2007, İstanbul, S.151–157 www.ismmmo.org.tr

12- İşverenin İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı, Mali Çözüm, İSMMMO Yayın Organı, Yıl:17, Sayı:83, Eylül-Ekim 2007, İstanbul, S.141–148 www.ismmmo.org.tr

13- İşyeri Kurullarının Yetki, Sorumlulukları ve Etkinleştirilmesi, Yerel İş Barışı Kongre Tebliğleri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Eylül 2007, S. 27–38